Spontaniczność – jeśli potrafimy ją wybierać to oznacza naszą wolność i otwarcie się na świat. Działając spontanicznie przyzwalamy na wszystko co niesie nam nieznany dzień.
Działając spontanicznie możemy natrafić na największą przygodę naszego życia. I nie ma wtedy miejsca na nudę. 

Potraficie tak?