Spontaniczność – jeśli potrafimy ją wybierać to oznacza naszą wolność i otwarcie się na świat.