Za ścianami buków w bieszczadzkich dolinach znalazłam łagodność…
Cóż to było za szczęście.