Nie pozwólcie, żeby życie stało się jednostajne i prostolinijne. Naszym największym prezentem od świata jest doświadczanie, możliwość ciągłego rozwoju. Jeśli w ciągu dnia możecie coś nowego poznać, czegoś doznać, to idźcie za tym. Życie to ciągły ruch. Stanie w miejscu to śmierć.

Stańcie więc przy swoim oknie, otwórzcie je szeroko i poczujcie zew przygody. Ona tam jest i czeka…

Ilustracją jest obraz wielkiego Salvadora Dali „Dziewczyna w oknie”