„Wszystko kryje w sobie piękno, ale nie każdy je widzi.”

Andy Warhol

Każdy człowiek i każda rzecz nosi w sobie ukryte piękno.

Kiedy spróbujemy spojrzeć na kogoś czując go, możemy dostrzec głęboko w jego wnętrzu wibrujące iskierki energii, jego ukryte piękno.

Kiedy uda nam się to dostrzec/poczuć w rzeczy lub w człowieku jego energia dosłownie wypływa z samego dostrzeżenia tego piękna i otacza nas swoją łaską.

Uczucie pojawiające się wtedy jest niesamowicie przyjemne, można je porównać z podziwianiem kaskady wodospadów otoczonych przyrodą, ruch energii mieniący się pięknem, który jest połączony z energią widzącego.


To bycie uważnym rozszerza nas i innych na wszystkie strony świata…

Pozostajecie uważni na wewnętrzne piękno?