„Daj każde­mu dniu szansę sta­nia się naj­piękniej­szym w całym twoim życiu.”

Mark Twain