Po wielkiej burzy, sam Bóg się nawet rozchmurzy. 
Czujecie blask za oknem, jak się przejawia w nas samych?

 BLASK