Czuję, że rozmawiasz z moją duszą widzę cię,Czuję, że rozmawiasz z moją duszą widzę cię,